Atrybut pliku

Atrybut pliku jest to cecha charakterystyczna danego pliku lub folderu, która jest uzależniona od systemu operacyjnego i jego systemu plików. Atrybuty plików są grupowane w strukturze, która nazywana jest kartoteką pliku. Wyróżnia się takie atrybuty jak nazwa, rozmiar, data utworzenia, modyfikacji, typ pliku etc.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *