Baner bildness

Baner bildness, czyli ślepota banerowa, to zjawisku odruchowego ignorowania i niedostrzegania treści reklamowych oraz elementów mocno kontrastujących ze stroną WWW. Zjawisko zostało zbadane i nazwane przez Jana Panero Benway’a i Davida M. Lane’a, którzy w artykule „Banner Blindness: Web Searchers Often Miss Obvious Links” opisali niewrażliwość użytkowników na określony typ reklam i banerów. Ślepota banerowa jest rodzajem podświadomej reakcji na nadmiar treści reklamowych oraz ich krzykliwą formę, która rozprasza większość Internautów.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *