Bufor

Buforem w dziedzinie informatyki nazywamy nośnik danych, który może przechowywać dane przez pewien określony czas pomiędzy kolejnymi zapisami. Bufor jest różnie zbudowany w zależności od swoich obowiązków, może być podzielony na pamięć ulotną i nieulotną. Przykładami różnych form buforów są: Bufor FIFO, Bufor LIFO, buforowanie i mapowanie oraz niektóre inne metody buforowania.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *