Częstotliwość

Częstotliwość – parametr ukazujący to, jak często zdarzenie cykliczne powtarza się w ciągu sekundy. Jednostka ta mierzona jest w hercach (Hz) z odpowiednimi prefiksami k – Kilo, M – Mega, G – Giga. Jest to pewna wielkość fizyczna, wskazująca liczbę cykli zjawiska okresowego, które występują w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc [Hz]. Częstotliwość 1 herca odpowiada wystąpieniu zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *