eventvwr

„Eventvwr” jest komendą, która przywołuje dziennik zdarzeń. Dziennik zdarzeń (ang. Event Log) służy do tego, aby zaprotokołować wszystkie zdarzenia na komputerze i umożliwić proste odnalezienie błędów. W dzienniku zdarzeń są przykładowo zawarte wszystkie informacje o systemie oraz bezpieczeństwie. Komendę „eventvwr” można wydać, otwierając Menu Start, następnie „uruchom” i wpisując polecenie „eventvwr” a następnie klikając klawisz potwierdzenia.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *