Feedback

Feedback (z ang. reakcja, odpowiedź), jest rodzaje informacji zwrotnej, którą utrzymuje użytkownik w odpowiedzi na swoje działanie. Informacje zwrotne można wymieniać zarówno w mowie, jak i na piśmie. Na stronach internetowych feedback jest często udostępniany użytkownikom w postaci formularza, na którym znajdują się pytania i pola wyrażania opinii, służące działom poprawy jakości w procesie rozwoju produktu oraz ulepszenia oferowanych usług. Podczas tworzenia nowych stron internetowych także wykorzystywane są informacje zwrotne, na bazie których wprowadzane są do projektu korekty.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *