Feedback

Feedback (z ang. reakcja, odpowiedź), jest rodzaje informacji zwrotnej, którą utrzymuje użytkownik w odpowiedzi na swoje działanie. Informacje zwrotne można wymieniać zarówno w mowie, jak i na piśmie. Na stronach internetowych feedback jest często udostępniany użytkownikom w postaci formularza, na którym znajdują się pytania i pola wyrażania opinii, służące działom poprawy jakości w procesie rozwoju produktu oraz ulepszenia oferowanych usług. Podczas tworzenia nowych stron internetowych także wykorzystywane są informacje zwrotne, na bazie których wprowadzane są do projektu korekty.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *