FIRST

FIRST jest skrótem nazwy „Forum of Incident Response and Security Teams”, czyli współpracy pomiędzy agendami organizacji międzynarodowych, które są odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa, transmisję danych oraz sieci komputerowe. Do głównych zadań, jakie realizuje FIRST, należy promowanie i koordynacja prac każdego z zespołów oraz informowanie o istotnych zagadnieniach związanych bezpieczeństwem. Ponadto FIRST oferuje także doradztwo oraz bezpośrednią pomoc w problemach bezpieczeństwa.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *