FLOPS

FLOPS jest skrótem wyrażenia „Floating Point Operations Per Second” (liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) i służy jako miara szybkości procesora oraz mocy obliczeniowej w określaniu wydajności komputera. FLOPS podaje maksymalną liczbę wykonanych operacji (dodawanie lub mnożenie), które mogą być wykonane w czasie jednej sekundy. FLOPS może określać nie tylko szybkość procesora, ale także ogólną zdolność obliczeniową (BUS., Compiler, stacja robocza) komputer.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *