FQDN

FQDN jest skrótem wyrażenia „Fully Qualified Domain Name” (pełna, jednoznaczna nazwa domenowa) i określa nazwę hosta, który jest uzupełniony o nazwę domeny lub numer IP komputera. FQDN jest częścią składową ULRP (zob. WWW – www.slownik-komputerowy.pl)+C25. Dzięki FQDN komputer może być jednoznacznie zidentyfikowany i wykorzystany do utworzenia połączenia z siecią.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *