Gopherspace

Gopher, uznawany jest za poprzednika World Wide Web, służył jako serwis informacyjny, bazujący na protokole klient-serwer i był przeznaczony głównie do udostępniania danych tekstowych. Gopher powstał w 1991 roku na Uniwersytecie w Minnesocie, zawierał przede wszystkim akademickie zbiory dokumentów, które można było dzięki systemowi przeszukiwać niezwykle dokładnie, podobnie jak klasyczne katalogi.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *