Hierarchia

Hierarchia oznacza określony według stopni porządek wewnątrz jakiejś grupy na przykład ludzi, cząsteczek, danych i tak dalej. W hierarchii ściśle oznaczone są miejsca wszystkich elementów w danej grupie. Wyróżnia się dwa rodzaje hierarchii: monohierarchia, w której występuje maksymalnie jeden element nadrzędny oraz polihierarchia, gdzie istnieje więcej niż jeden element nadrzędny. Aby łatwiej było odnaleźć pliki komputerowe najczęściej układa się je hierarchicznie wewnątrz struktury katalogowej.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *