interaktywna telewizja

Termin „interaktywna telewizja” (czyli iTV) jest pojęciem nadrzędnym dla licznej grupy różnych formatów mediów. Przy czym iTV jest uzupełnione o różne elementy interaktywne, dzięki czemu oglądający może wpływać na ofertę telewizyjną. Są różne poziomy interaktywności w iTV. W pierwszym poziomie widz może oddziaływać tylko lokalnie poprzez pobieranie różnych treści na ekran telewizora, które będą nałożone na standardowy obraz telewizyjny. W tym etapie zawiera się także interaktywny dobór programów oraz rozkład czasowy (z agnielskiego Timeshift). Drugi etap umożliwia widzowi za pomocą SMS lub strony internetowej kontakt z kanałem pierwotnym, komunikacja wygląda podobne jak głosowanie przy użyciu przeglądarki. Trzeci etap oferuje aktywne uczestnictwo widza telewizyjnego, który staje się częścią programu.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *