Interpreter

Interpreter jest to program użytkowy, który odczytuje kod źródłowy a następnie analizuje go oraz wykonuje. Interpreter różni się od kompilatorów oraz assemblerów, czyli programów tworzących kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego w procesie tak zwanej asemblacji. Istnieją liczne języki interpretatorów, takie jak na przykład PHP, Perl czy Rub. Javascript uznawane jest również za języka interpretatora.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *