Interpreter

Interpreter jest to program użytkowy, który odczytuje kod źródłowy a następnie analizuje go oraz wykonuje. Interpreter różni się od kompilatorów oraz assemblerów, czyli programów tworzących kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego w procesie tak zwanej asemblacji. Istnieją liczne języki interpretatorów, takie jak na przykład PHP, Perl czy Rub. Javascript uznawane jest również za języka interpretatora.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *