Jini

„Jini” jest to określenie specjalnej platformy programistycznej, bazującej na języku programowania Java, który został opracowany i rozwinięty przez firmę Sun Microsystem i dzięki swoim właściwością zapewnia elastyczną infrastrukturę. Technologia Jini cechuje się otwartą architekturą i jest w stanie wytwarzać elastyczne sieci, które można także skalować. Jini ponad to określa szczegóły współpracy między klientami oraz usługami wewnątrz danej sieci.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *