Kbit/s

Jednostka kbit/s jest używany do nazywania przepływu i szybkości transmisji danych. Istnieje pewna stała szybkość transmisji danych, przy której dane te są zawsze przesyłane równomiernie na tym samym poziomie oraz zmienna szybkość transmisji, kiedy to ilość danych przenoszona jest dynamicznie i dostosowuje się do transmitowanych danych. Zmienny przepływ, stosowany jest np. podczas przesyłania skompresowanych danych wideo. W zależności od sceny, przepływ jest podnoszony lub opuszczany do prędkości i wymogów danej sceny. Ma to na celu poprawienie jakości obrazu i na optymalne wykorzystanie wolnego miejsca. Zmienny przepływ wykorzystywany jest także do przesyłania strumieniowego plików wideo.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *