klawisz tabulacji

Tabulator, nazywany w skrócie „tab” jest to jeden z klawiszy na klawiaturze komputerowej, który znajduje się przy lewym brzegu klawiatury komputerowej, często bywa oznaczony dwiema strzałkami zwróconymi w przeciwne strony. Pierwotnie klawisz tabulacji znajdował się w maszynach do pisania, obecnie także wykorzystywany jest w edytorach tekstowych, w których używany jest do określenia położenie kursora. Ta funkcja dostępna jest w najpopularniejszych współczesnych programach do pracy z tekstem. Dodatkowo wstawienie tabulatora jest oznaczone odpowiednim znaczkiem, dzięki czemu sposób formatowania tekstu jest wizualnie przejrzysty. Klawisz tabulacji używany jest jednak nie tylko w edytorach tekstowych, w systemach Windows służy także do przełączania między otwartymi oknami. Ta funkcja dostępna jest po jednoczesnym przyciśnięciu klawisza „Alt” oraz „Tab”.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *