klawisz tabulacji

Tabulator, nazywany w skrócie „tab” jest to jeden z klawiszy na klawiaturze komputerowej, który znajduje się przy lewym brzegu klawiatury komputerowej, często bywa oznaczony dwiema strzałkami zwróconymi w przeciwne strony. Pierwotnie klawisz tabulacji znajdował się w maszynach do pisania, obecnie także wykorzystywany jest w edytorach tekstowych, w których używany jest do określenia położenie kursora. Ta funkcja dostępna jest w najpopularniejszych współczesnych programach do pracy z tekstem. Dodatkowo wstawienie tabulatora jest oznaczone odpowiednim znaczkiem, dzięki czemu sposób formatowania tekstu jest wizualnie przejrzysty. Klawisz tabulacji używany jest jednak nie tylko w edytorach tekstowych, w systemach Windows służy także do przełączania między otwartymi oknami. Ta funkcja dostępna jest po jednoczesnym przyciśnięciu klawisza „Alt” oraz „Tab”.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *