Kursor


Kursor jest to najczęściej pewien wyświetlany znak migający pod postacią linii pionowej, znaku podkreślenia lub kwadratu na ekranie komputera, służy do wskazywania miejsca, w którym operator zamierza podjąć pewną akcję. Kursor można poruszyć za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze lub myszki.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *