Multiprocesoring

Wieloprocesorowy system komputerowy jest to system, w którym dana maszyna jednocześnie pracuje nad różnymi procesami. Podobnym pojęciem jest multitasking, czyli wielozadaniowość, która także polega na wykonywaniu przez komputer kilku zdań, jednak za ich realizację odpowiedzialne jest jądro systemu oraz pojedynczy procesor. Wieloprocesorowy system komputerowy wyposażony jest z reguły z kilka procesorów lub jeden procesor kilkurdzeniowy, w którym każdy z rdzeni pracuje niezależnie od pozostałych. Aby można było mówić o wieloprocesorowym systemie komputerowym niezbędna są co najmniej dwa rdzenie, jednak możliwe jest zastosowanie ich większej liczby.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *