Multithreading

Wielowątkowość, czyli po angielsku „Multithreading”, jest to jednoczesne wykonywanie przez procesor lub program kilku zadań lub akcji w ramach jednego procesu. W ramach wielowątkowości wyróżnia się multitasking, czyli wielozadaniowość, która polega na tym, że kilka programów pracuje jednocześnie, ale niezależnie od siebie. W wielozadaniowości jednak wątki danej akcji (Threads) nie są od siebie oddzielone. Zazwyczaj wielowątkowość opisuje pracę pojedynczego procesora, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby połączyć ją z wieloprocesorowym systemem komputerowy.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *