Num lock

NumLk lub Num Lock to jeden z klawiszy klawiatury komputerowej, który można znaleźć z lewej strony, powyżej klawiatury numerycznej. Ten klawisz nie występuje jednak we wszystkich klawiaturach. Num Lock służy do włączania i wyłączania klawiatury numerycznej. Kiedy funkcja klawiatury numerycznej jest wyłączona, nie można przy jej pomocy wpisać żadnych wartości. Klawisz NumLk został wymyślony dlatego, że w pierwszych klawiaturach komputerów IBM nie było osobnego bloku dla kursora, a klawiatura numeryczna była jednocześnie używana do wpisywania wartości liczbowych oraz jako kursor.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *