DIN A4 jest to standardowy format rozmiaru papieru, ustalony przez Niemiecki Instytut Norm. Format ten jest także stosowany w 216 definicji norm EN ISO 216 jako podstawowy format rozmiaru papieru. W formatach DIN wielkości zaczynają się od liter A do D włącznie oraz ponumerowane są w zależności od wielkości cyframi od 0 do 10 włącznie. Dla wszystkich oznaczeń wielkości podawane są z dokładnością co do milimetra.