Termin „abandomware” wywodzi się z języka angielskiego (abandon – opuszczony, porzucony, ware – towar, usługa) i oznacza oprogramowanie, które nie jest sprzedawane przez jego twórców. Określenie odnosi się także do produktów, które przestały być rozwijane i wspierane przez firmy posiadające do nich prawa. Przy czym termin nie obejmuje starszych wersji wciąż dystrybuowanych i rozwijanych produktów. Część z „porzuconych” programów, w tym gier komputerowych, cieszy się dużym zainteresowanie i z powodzeniem można odszukać je w Internecie, choć w większości państw europejskich pobieranie i wykorzystywanie „abandomware” jest nielegalne ze względu na prawa autorskie. Zasadniczo jednak administratorzy ani użytkownicy tego typu programów nie są ścigani, a samo pojęcie „abandomware” jest raczej nieformalne. W prawie spotykane jest inne określenie – „dzieła osierocone” (ang. orphan works), które odnosi się wyłącznie do programów, których producenci ogłosili bankructwo nie odsprzedając wcześniej praw autorskich.