Skrót wywodzi się z angielskiego słowa „abbreviation” (dosł. skrót) i jest jednym ze znaczników języka HTML. Skrót „abbr” służy do zaznaczaniami skróconych form wyrazów (np. ” itd.” – i tak dalej, „zob.” – zobacz), użycie znacznika „<"a">” dostarcza istotnych informacji nie tylko przeglądarkom internetowym, ale także różnego rodzaju translatorom.

Termin „abuse” (ang. nadużycie) powszechnie funkcjonuje w społeczności internetowej i oznacza zespół zachowań sprzecznych z prawem, kulturą osobistą oraz netykietą, takich jak spamowanie, trollig, zapychanie skrzynek pocztowych, włamania i ataki do systemów itp. Wszystkie działania internetowe o szkodliwym charakterze i mieszczące się w definicji „abouse” powinny być zgłaszane do administratorów sieci,