Skrót ACL pochodzi z angielskiego Access Control List (lista kontroli dostępu) i oznacza system zabezpieczeń powszechnie stosowany na dyskach twardych w formacie NTSF. W systemach uniksowych, do jaki należą system Windows NY, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ACL umożliwia rozbudowaną kontrolę nad plikami oraz zapewnia administratorom wgląd w możliwości ingerencji w pliki przez pozostałych użytkowników. Dzięki liście kontroli dostępu można definiować uprawnienia dowolnych użytkowników oraz określać ich zakres dostępu do plików.