Pojęcie ACPI wywodzi się z angielskiego i oznacza zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i energią (ang. Advanced Configuration and Power Interface) i oznacza otwarty standard zarządzania energią. ACPI został opracowany przez firmy Intel, Microsoft oraz Toshiba, do współpracy dołączyły później także firmy HP Inc. (od 1.11.2015 roku Hewlett-Packard Company) oraz Phoenix. Standard ten został po raz pierwszy ogłoszony w 1996 roku, a pierwszym systemem operacyjnym, który go obsługiwał był system Windows 98, współcześnie ACPI jest automatycznie aktywowane podczas instalacji systemu operacyjnego. APCI w porównaniu ze wcześniejszym standardem APM znacznie zwiększa możliwości zarządzanie energią oraz umożliwia kontrolowanie jej przepływu do różnych części i urządzeń peryferyjnych komputera. Zaletą ACPI jest to, że to system operacyjny a nie BIOS odpowiada za zarządzają energią, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie pracy określać, jakie urządzenia mają być włączone, a które wyłączone. Dzięki temu komputer nie wyłącza się podczas pracy (np. wyświetlania prezentacji bądź oglądania filmu).