Mianem Active-X określa się zespół reguł i kontrolek, która mogą być używane podczas pisania programów w różnych językach programowania, a także za pomocą takich narzędzi jak C++ czy Java. Active-X umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy programami i jest rodzajem aktywnej wymiany danych. Technologia Active-X powstała głównie z myślą o tworzeniu treści interaktywnych, kontrolki Active-X często wykorzystywane są jako aplety stron WWW.