Adres komórki jest to określenie umiejscowienia komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Adres składa się z numeru wiersza oraz litery, która oznacza daną kolumnę. Istnieje także sposób adresowania komórek, w którym używane są wyłącznie numery, oznaczające zarówno kolumny, jak i wiersze. Pierwszy numer odnosi się zawsze do wiersza, natomiast drugi do kolumny.

Adres pamięci jest specyficznym numerem identyfikacyjnym, przypisywanym dla części jednostkowych pamięci RAM. Cała, dostępna na komputerze pamięć RAM, podzielona jest na mniejsze jednostki, którym nadawane są unikatowe adresy, umożliwiające maszynie łatwy dostęp do informacji. Współcześnie każdemu z adresów pamięci odpowiada pojedynczy bajt pamięci, większe jednostki danych grupowane są w kilku bajtach i określane przez następujące po sobie adresy. Pojęcia „adres pamięci” najczęściej używa się na określenie pamięci przeznaczonej do wymiany danych z innymi urządzeniami.

Adres internetowy składa się z różnych części i prowadzi do pożądanej lokalizacji w sieci, podobnie jak adres zamieszkania prowadzi do konkretnego domu. Na podstawie grafiki można zobaczyć, z jakich elementów składowych składa się adres internetowy:
• protokół
• domena trzeciego poziomu (z angielskiego Third Level Domain)
• nazwa domeny (domena drugiego poziomu, z angielskiego Second Level Domain)
• domena najwyższego poziomu (z angielskiego Top Level Domain)
Protokół, tutaj na przykład HTTP – Hypertext Transfer Protocol jest odpowiedzialny za wywołanie strony WWW, istnieje jednak także mnóstwo innych protokołów, na przykład FTP – File Transfer Protocol, który używany jest do transferu danych. W ostatnim czasie stało się zwyczajem, że strony internetowe mogą zostać wywołane bez użycia domeny trzeciego poziomu WWW, która służy do dalszego opisu usług, na przykład WWW. dla serwera sieci WEB, dla serwera pocztowego albo dla sklepu internetowego. Dla każdego sklepu można jednak wybrać jakąkolwiek inną nazwę. Domena drugiego poziomu, czyli nazwa domeny, jest główną częścią adresu internetowego, właściwą nazwą usługodawcy lub oferty. Domena najwyższego poziomu jest nadrzędna wobec wszystkich pozostałych, stanowi najważniejszą część całego adresu internetowego i jest oddzielona kropką. Polską domeną krajową jest .pl.

Adres MAC, czyli Media Access Control Adresse jest to numer sprzętu, który przypisany jest tylko do jednej karty sieciowej na świecie, dzięki czemu można ją jednoznacznie zidentyfikować. Adres MAC składa się z 48 bitów w postaci zera oraz jedynek, dla lepszego odczytu jest zapisywany heksadecymalnie (szesnastkowo). Każdy adres posiada 6 bloków, w każdym 8 bitów, dla lepszego zrozumienia zapis zazwyczaj podzielony jest dywizami lub dwukropkami.
MAC: 00-24-81-16-01-4E => zapis heksadecymalny
MAC: 10000001 00010110 00000001 01001110 => zapis binarny
Trzy pierwsze bloki określają producenta, 00-24-81 są kodem Hewlett-Packard Company. Trzy ostatnie bloki są unikalnym numerem danego sprzętu. Żeby dowiedzieć się, kto jest producentem Twojej karty sieciowej możesz użyć poniższej strony internetowej, wystarczy wpisać trzy pierwsze bloki, aby przekonać się, kto wyprodukował konkretny sprzęt:
https://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
Gdzie znajdę adres MAC? Aby znaleźć adres MAC swojego komputera należy kliknąć w menu Start, wpisać w polu „uruchom” i wpisać komendę cmd.exe. W okienku, które się pojawi, należy wpisać polecenie ipconfig /all, wówczas zostaną wyświetlone wszystkie adresy IP, numery kart sieciowej oraz adres MAC. Adres fizyczny karty sieciowej to właśnie adres MAC. Przydatne/powiązane definicje/linki: sieć, karta sieciowa.