Ajax to skrót od „Asynchronous JavaScript and XML”. Dzięki Ajaxowi można połączyć ze sobą różne technologie internetowe i mimo to uniknąć długich czasów ładowania.

Dawniej, jeśli chciało się korzystać z bardziej rozbudowanych aplikacji w internecie w odpowiednim czasie, często wymagana była cierpliwość, ponieważ cała zawartość była zazwyczaj przeładowywana. Dzięki Ajaxowi możliwe stało się programowanie aplikacji internetowych w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał z serwera tylko te dane, które są aktualnie potrzebne do działania aplikacji.

Znanym przykładem zastosowania Ajaxa jest GoogleMail.