Akapit (łac. A capite, dosł. od głowy, początku) jest podstawowym sposobem dzielenia tekstu na mniejsze, powiązane ze sobą logicznie i semantycznie części składowe. Akapit służy dla wyraźnego zaznaczania nowej myśli w tekście. Akapity budowane są za pomocą wcięcia akapitowego (odsunięcie pierwszego wersu od marginesu tekstu) oraz odstępów międzyakapitowych (zwiększone światło pomiędzy poszczególnymi akapitami).