Algorytm jest to metoda rozwiązywania problemów lub zadań po przedefiniowaniu poznanych opcji. W każdym algorytmie nic nie jest przypadkowe, wszystko jest jasne, a liczba rozwiązań jest ograniczona.
Np. Plik ma zostać zapisany.
Algorytm sprawdzi czy jest wystarczająca ilość miejsca na dysku, a jeżeli tak, to przejdzie o krok dalej. Jeśli jednak nie, dojdzie do przerwania ciągu. Jeśli istnieje wystarczająca ilość miejsca kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy dany plik istnieje już na dysku, jeśli nie, wtedy plik zostanie zapisany. Jeśli jednak tak, wtedy zostanie zadane użytkownikowi pytanie czy plik ma zostać ponownie zapisany czy też nie.
Tak wygląda algorytm do zapisywania plików na dysku twardym komputera

Algorytm Bayesa jest prostym klasyfikatorem, który jest wykorzystywany do klasyfikacji poczty elektronicznej pod względem zawartości. Mechanizm ochrony oparty na algorytmie Bayesa polega na analizowaniu częstotliwości występowania określonych słów w każdej wiadomości i opiera się na stosunku prawdopodobieństwa. Dana wiadomość klasyfikowana jest jako spam w przypadku, gdy zaburzona jest proporcja pomiędzy wyrażeniami należącymi do kategorii spam, a słowami niesklasyfikowanymi. Ten mechanizm stosowany jest powszechnie w wielu programach pocztowych, między innymi Microsoft Outlook, ale także we wtyczkach antyspamowych, które potrafią uczyć się i rozszerzać definicje spamu, analizując dokonywane przez użytkownika oznaczenia niechcianych wiadomości, dzięki czemu potrafią osiągać bardzo wysoką skuteczność. Nazwa „naiwnego klasyfikatora bayesowskiego” wywodzi się od nazwiska angielskiego matematyka Thomasa Bayesa (1702-1761).