Alias jest to pseudonim, fikcyjna nazwa osoby. Najczęściej używana na czatach internetowych i znana pod nazwą Nickname lub krócej Nick. Nicków używają także użytkownicy poczty internetowej lub internetowych forów.

Alias jest to dodatkowa nazwa osoby lub domeny. Np. podamy nazwę niemieckiej wersji tej strony. Strona może zostać znaleziona pod adresem: www.computer-woerterbuch.de, ale można ją też znaleźć pod adresem: www.computer-wörterbuch.de – to jest jej alias.

Alias pocztowy jest ro rodzaj adresu e-mail, który wskazuje na istniejące konto pocztowe, ale służy do ukrywania głównego adresu e-mail i automatycznego przesyłania korespondencji do konta głównego. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzić, czy kierowany e-mail jest wysyłany na alias pocztowy, czy konto główne. Ponieważ alias pocztowy nie jest osobnym kontem, nie można się do niego zalogować i musi być obsługiwany za pomocą konta głównego.