Amper jest jednostką natężenie prądu elektrycznego, w układzie SI oraz MKSA jest jednostką podstawową, oznaczoną symbolem A. Nazwa „amper” pochodzi od nazwiska André Marie Ampère, francuskiego fizyka i matematyka, który zajmował się badaniem elektromagnetyzmu. Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie miar legalnych jednostek, amper definiuje się następująco: „1 amper to niezmieniający się prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2×10−7 N na każdy metr długości przewodu”.