Amplituda określa największe wychylenie w ruchu drgającym oraz falowym w odniesieniu do położenia równowagi, jednostki amplitudy są uzależnione od rodzaju ruchu. Jest to wielkość fizyczna, zatem może być odniesiona także to ciał fizycznych, takich jak wahadło, a sama jednostka amplitudy jest zależna od rodzaju drgań. Wielkość amplitudy przekłada się wprost na siłę sygnału, im większa amplituda, tym sygnał mocniejszy.