Angstrem jest to jednostka długości równa 10−10 metra, służąca do wyrażania bardzo małych wartości, które porównuje się do rozmiarów atomu. Angstrem nie jest jednostką układu SI. Jednostki tej najczęściej używa się w fizyce oraz chemii, w przypadkach, gdy opisanie badanych zjawisk za pomocą jednostek układu SI wymagałoby użycia ułamków. Nazwa jednostki wzięła się od imienia szwedzkiego naukowca, Andersa Jönsa Angströma (1814 – 1874), którego uważa się za ojca astrofizyki oraz spektroskopii.