ANSI jest to skrót od „American National Standards Institute”, która jest amerykańską organizacją non-profit. Zajmuje się ona specyfikacją norm definicji i wytycznych. Najbardziej znaną specyfikacją jest zestaw znaków Avatar, który znajduje się w każdej standardowej klawiaturze BIOS. Instytut ten jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), która działa na podobnej zasadzie jak Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN). Także projektory cyfrowe są standardyzowane przez ANSI i mierzą strumień świetlny w Lumenach. Tak samo język programowania C jest unormowany przez ANSI i nosi nazwę ANSI C.