Termin aplet jest połączeniem słów z terminów „Aplikacja” i „snippet” – czyli fragment. Termin ten odnosi się do małych aplikacji. Aplet to program, który może być wyświetlany i używany tylko i wyłączenie w przeglądarce internetowej. Apletu nie da się otworzyć poza przeglądarką internetową, jako samodzielny program. Aplety bazują na języku Java i wzbogacają strony internetowe wieloma interaktywnymi i dynamicznymi funkcjami, efektami i animacjami. Abz aplet działał prawidłowo funkcja Java musi być uruchomiona w przeglądarce internetowej.