Termin serwer aplikacji pochodzi od angielskiego Application Server. Serwer aplikacji jest serwerem, który wstawia do użytku w sieci programy dla użytkowników oraz może też działać jako serwer systemów baz danych. Środowisko wykonawcze serwera oferuje wiele zalet, takich jak nieograniczoną skalowalność oraz wiele różnych funkcji np. Kalibrację, funkcje monitorowania i zarządzania oprogramowaniem z łatkami (patches), modernizacjami itd.

Warstwa aplikacji jest standardową warstwą modelu OSI. Warstwa aplikacji (Application Layer) jest nawyższą warstwą z siedmiu warstw modelu OSI. Najwyższy poziom aplikacji jest często określany poziomem użytkownika lub poziomem warstwy aplikacyjnej. Warstwa aplikacji plasuje się najwyżej w hierarchii warstw i pozwala na korzystanie z aplikacji takich jak np. dostęp do poczty internetowej.