Termin ASCII jest skrótem od American Standard Code for Information Interchange. Jest to kodowanie znaków opracowane w roku 1963 po raz pierwszy. Kod ASCII składał się z 7 bitowego kodowania, które do dzisiaj rozwinęło się do 128 znaków. Wśród tych 128 znaków mamy wielkie i małe litery alfabetu, 10 cyfr i znaki interpunkcyjne oraz znaki specjalne. Cały zestaw znaków kodu ASCII możemy znaleźć na dowolnej zwykłej klawiaturze komputera.