ASCII jest to wykres przedstawiający formę znaków zawartych w 7 bitowym kodzie znaków ASCII. Forma ta użyteczna była w czasie kiedy komputery nie miały jeszcze dopracowanej i działającej grafiki. Obecnie mamy na rynku wiele narzędzi internetowych służących do tworzenia grafik i tekstu ASCII.