Skrót ASLR oznacza „Address Space Layout Randomisation” czyli losowy rozkład przestrzeni adresowej. Dzięki tej funkcji otwieranie różnych plików odbywa się za pomocą różnych adresów pamięci i dzięki temu minimalizujemy możliwość zaatakowania pliku przez inny złośliwy program, który wtedy mógłby uzyskać łatwo dostęp do funkcji tego pliku.