Asterisk jest to łatwo dostępne oprogramowanie, którym możemy zastąpić tradycyjny system telefoniczny. Dzięki technologii Voice over IP (VoIP) Asterisk łączy różne urządzenia z zewnętrznymi dostawcami usług telefonicznych bez dodatkowego użycia elementów sprzętowych. Pierwszą wersję oprogramowania opracowała firma Marc Spencer i od tamtej pory program jest stale rozwijany przez kilku programistów. Obszary pracy i używania Asterisk to np. połączenia konferencyjne, automatyczna sekretarka, usługi głosowe. Wśród użytkowników Asterisk są głównie gospodarstwa domowe, podmioty publiczne i firmy Call Center.