Attachment to angielskie słowo oznaczające przywiązanie. Dotyczy to pliku, który jest dołączony do wiadomości e-mail – na przykład zdjęcia lub tekstu.

Po napisaniu i zaadresowaniu e-maila, za pomocą polecenia „Załącz”, „Wstaw” lub symbolu spinacza można wybrać plik, który następnie zostanie wysłany wraz z e-mailem.

Ostrożność w przypadku otrzymania wiadomości e-mail z załącznikiem: należy otwierać tylko te załączniki, które otrzymaliśmy od zaufanych osób i które zostały wcześniej wyraźnie zapowiedziane. Otwierając je można złapać wirusy!