Wyraz „audio” pochodzi z łaciny i oznacza „słyszeć”, współcześnie używa się tego terminu na określenie wszystkich dzwięków, oddziałujących na ludzki narząd słuchu. Sam dźwięk jest falą akustyczną, która rozchodzi się ośrodku sprężystym (czyli ciele stałym, cieczy, gazie). Zakres fal słyszalnych dla człowieka znajduje się w paśmie ok. 16 Hz do ok. 20 kHz. W branży IT określenia audio używa się nie tylko w odniesieniu do wrażeń słuchowych, ale także programów, które służą do obróbki czy odtwarzania dźwięków.