Autokorekta jest jedną z funkcji dostępną w różnych edytorach tekstu oraz programach biurowych, po której aktywacji pisany tekst automatycznie jest sprawdzany i poprawiany przez komputer. Autokorekta, bazując na liście najczęściej popełnianych błędów i literówek, samoczynnie poprawia pisany tekst. Funkcja ta ułatwia także wpisywanie znaków specjalnych, które można uzyskać z tablicy znaków (np. automatycznie wstawiane myślniki zamiast dywizów, czy zamiana cudzysłowów prostych na drukarskie). W większości edytorów można w dowolnym momencie zarówno włączyć, jak i wyłączyć autokorektę.