Autouzupełnianie (ang. Autocomplete) jest to dynamiczne uzupełnianie przez komputer lub urządzenie mobilne informacji wprowadzanych przez użytkownika. Najczęściej autouzupełnianie są poszczególne wyrazy (np. w wiadomościach tekstowych), ale zdarzają się także programy biurowe, które bazując na predykcji, czy metodzie przewidywania zdarzeń, podpowiadają całe frazy. Autouzupełnianie wykorzystywane jest także przez przeglądarki WWW, które zapamiętują odwiedzane przez użytkownika adresy bądź formularze internetowe, czy w menedżerach plików, ale także dostępne są dla klientów poczty elektronicznej lub w powłoce systemów linuksowych. Autokorekta pierwotnie przeznaczona była dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale współcześnie znajduje szerokie zastosowanie i ułatwia codzienną komunikacje oraz wprowadzanie tekstu.