Może się to zdarzyć w przypadku smartfona, tabletu i komputera: Nic już nie działa. Żadne naciśnięcie przycisku, żadne dotknięcie ekranu, żaden ruch myszką nic nie robi. Urządzenie uległo „awarii”.