Przeciewieństwem terminu Back-end jest termin Front-end. Front-end znajduje się bliżej użytkownika lub klienta, bliżej wprowadzania danych, natomiast Back-end jest bliżej aministratora lub serwera, bliżej do przetwarzania danych. Przykład: Na przykładzie sklepu internetowego widzimy, że użytkownik łączy się za pomocą strony internetowej i dostaje przypisany serwer, którego jedynym zadaniem ma być pokazywanie użytkownikowi sklepu internetowego i zapamiętanie ilości wejść, a w przypadku zamówienia przekierowuje użytkownika dalej do serweru back-end, który zawiera w sobie bazy danych oraz je przetwarza. W oprogramowanie klient/serwer Front-end zainstalowany jest na kliencie, np. Klient SAP, a Back-end jest serwerem bazy danych, który te dane dostarcza i przetwarza.