BASIC, czyli Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (ang. Wszechstronny kod symboliczny dla początkujących) jest jednym z języków programowania, który został opracowany przez Johana George’a Kemeny’ego oraz Thomasa E. Kurtza w 1964 roku. BASIC został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go stosunkowo łatwo opanować, cechą tego języka jest także wszechstronność, a także czytelne komunikacji dotyczące błędów. Programy, które powstały przy użyciu tego języka, działają jednak niezbyt sprawnie, dlatego wraz z rozwojem systemu operacyjnego Windows, BASIC właściwie przestał być wykorzystywany na rzecz języka obiektowego Visaul Basic. Jako ciekawostkę warto dodać, że Bil Gates oraz Paul Allen opracowali dialekt BASIC do komputera Altair 8800.

Basic Rate Interface (interfejs o podstawowej szybkości), czyli w skrócie BRI, jest standardem w usłudze telekomunikacyjnej ISDN (ang. Integrated Services Digital Network, czyli sieć cyfrowa z integracją usług), który został oficjalnie zdefiniowany przez Międzynarodowy Związek telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU). BRI wykorzystuje trzy kanały: dwa kanały B (służy do przesyłania danych głównych) oraz jeden kanał D (przesyłanie są nim informacje sterujące). Dzięki dwóm kanałom B można przykładowo prowadzić jednocześnie dwie rozmowy telefonicznie. BRI, ze względy na przepustowość danych oraz niskie koszty eksploatacji, wykorzystywany jest w usługach telekomunikacyjnych przeznaczonych dla użytkowników domowych.