Mysz bezprzewodowa, tak jak klasyczne myszy komputerowe, jest urządzeniem wskazującym, jednak do połączenia z komputerem wykorzystuje bezprzewodową transmisję danych. Podobnie jak w przypadku klawiatur bezprzewodowych, myszy bezprzewodowe wykorzystują technologię Bluetooth lub podczerwień do przesyłania danych do specjalnego czujnika, który połączony jest z komputerem. Bateria lub akumulatory, którymi jest zasilana myszka, można w każdej chwili doładować. Myszki bezprzewodowe mogą być ładowane także w specjalnej stacji ładującej, zarówno poprzez podłączenie kabla ładującego lub indukcyjnie.

Bezprzewodowa sieć jest siecią komputerową lub telekomunikacyjną, w której urządzenia połączone są ze sobą bez użycia jakichkolwiek przewodów. Do transfer danych w sieciach bezprzewodowych wykorzystuje się fale radiowe, ale także podczerwień. Zasadniczo wykorzystuje się dwa pasa, jedno o częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz, w zależności przyjętego standardu, które definiuje także szybkość transferu danych. Przy paśmie 2,4 GHz wykorzystywany jest standard 802.11b oraz 802.11g, natomiast przy częstotliwości 5 GHz 802.11a, wybrany standard jest także znaczący dla zasięgu transmisji danych. Sieci bezprzewodowe są nieustannie rozwijane ze względu na liczne zalety, do których należy mobilność, zasięg, który może wynosić nawet kilkanaście kilometrów, czy łatwość instalacji. Niestety jednak, sieci bezprzewodowe uchodzą za mniej bezpieczne, a połączenie może nie być stabilne oraz ulegać różnym zakłóceniom.