Big Data to techniczny termin określający ogromną, niemożliwą do opanowania ilość danych, które są zasilane z różnych źródeł. Zwłaszcza poprzez korzystanie z internetu i aplikacji użytkownicy pozostawiają codziennie niezliczone ślady danych, które są rejestrowane i analizowane przez różne firmy, zwłaszcza dostawców usług reklamowych. Nikt nie wie dokładnie, co dzieje się z tą ogromną ilością danych.

Ale Big Data może również stanowić zagrożenie dla demokracji, ponieważ poszczególni dostawcy osiągają pozycję monopolisty w gromadzeniu ilości danych o ludzkich zachowaniach.

Wiele danych można jednak wykorzystać także pozytywnie, na przykład w badaniach medycznych.